Hướng Dẫn: Cách Tăng Điểm Tiềm Năng, Kỹ Năng Ngũ Độc JX 1

I. Giới thiệu môn phái Ngũ Độc VLTK 1

Tôn chỉ của Ngũ Độc Giáo là “lợi ích quyết định bạn thù”, có lợi mới làm, không quản bất kể chuyện thị phi chính tà. Ngũ Độc Giáo nổi tiếng với các tuyệt kỹ như Hình Tiêu Cốt Lập, U Hồn Phệ Ảnh, Vô Hình Độc, Hấp Tinh Yểm,…

 • Ngũ hành: Mộc.
 • Đồng hệ: Đường Môn.
 • Khắc Hệ: Võ Đang, Côn Lôn.
 • Kỵ hệ: Thiếu Lâm, Thiên Vương.
 • Giới tính: Nam/ Nữ.
 • Đặc tính: Nội Công/ Ngoại Công.
 • Tấn Công: Tầm Xa.
 • Phe phái: Tà Phái.
 • Phân nhánh: Chưởng Pháp, Đao Pháp, Bùa Chú.

II. Hệ Thống chiêu thức môn phái Ngũ Độc

Toàn tập Nhiệm vụ môn phái Ngũ Độc Lv10-120

Bạn đang muốn trải nghiệm lại game võ lâm truyền kỳ năm xưa? Chơi ngay Võ Lâm Chính Tông – Khai mở máy chủ THIÊN SƠN – Jx Private đông người chơi nhất

III. Cách tăng điểm tiềm năng và kỹ năng cho Ngũ Độc Chưởng Pháp Võ Lâm 1

1. Giới thiệu kỹ năng môn phái Ngũ Độc Chưởng Pháp

a. Chiêu thức Ngũ Độc Chưởng Pháp

 • Kỹ năng 90: Âm Phong Thực Cốt
 • Kỹ năng 120: Hấp Tinh Yểm
 • Kỹ năng 150: Hình Tiêu Cốt Lập

b. Ưu điểm của Ngũ Độc Chưởng Pháp

 • Tầm đánh xa, rất khó chịu khi giao tranh 1vs1
 • Độ giật cao
 • Khi đối phương trúng bùa, tốc độ rút máu do độc gây ra cực lớn
 • Ngũ độc chưởng pháp làm cho vòng vô hình độc dưới chân (SVH) gây độc sát rất mạnh

c. Nhược điểm của Ngũ Độc Chưởng Pháp

 • Chạy bộ và không có kỹ năng tăng tốc độ di chuyển, dễ bị bắt và kết liễu
 • Rất cần đồ PTVL để tránh bị sock đam vật lý mà chết
 • Yêu cầu kỹ năng PK sống sót cao
 • Hạn chế khi PK hội đồng

2. Cách tăng điểm tiềm năng và kỹ năng của Ngũ Độc Chưởng Pháp

Phân bổ điểm tiềm năng:

 • Sức mạnh: không tăng
 • Sinh Khí: Max Sinh khí
 • Thân Pháp: không tăng
 • Nội công: không tăng

Phân bổ điểm Kỹ năng (theo thứ tự ưu tiên về tầm quan trọng):

 • Ngũ Độc Kỳ Kinh: 30
 • Ngũ Độc Chưởng Pháp: 20
 • Bách Độc Xuyên Tâm: 1
 • Vô Hình Độc: 1
 • Vạn Cơ Thực Tâm: 20
 • Xuyên Tâm Độc Thích: 20
 • U Minh Khô Lâu: 20
 • Độc Sa Chưởng: 20

Vũ khí tốt nhất là nên dùng Đơn đao + Độc sát Nội Công và TDXC (nón HKMP) để có thể linh hoạt khi PK.

Lưu ý: Dù theo đao hay chưởng, thì Bách Độc Xuyên Tâm và Vô Hình Độc vẫn là những tuyệt kỹ trấn phái của Ngũ Độc trong việc câu kéo, tích lũy, và ghây sock độc sát. Vì vậy không nên bỏ qua.

Bạn đang muốn trải nghiệm lại game võ lâm truyền kỳ năm xưa? Xem ngay top 100 sever Võ Lâm Lậu – Jx Private đông người chơi nhất tại: https://www.gametruyenky.com/jx-private-vo-lam-lau

1. Giới thiệu kỹ năng môn phái Ngũ Độc Đao Pháp

a. Chiêu thức Ngũ Độc Đao Pháp

 • Kỹ năng 90: Huyền Âm Trảm
 • Kỹ năng 120: Đảo Hư Thiên
 • Kỹ năng 150: U Hồn Phệ Ảnh

b. Ưu điểm của Ngũ Độc Đao Pháp

 • Linh hoạt khi PK trên ngựa
 • Nhiều máu hơn do ngồi trên ngựa
 • Tốc độ thi triển được gia tăng nếu cầm vũ khí tốc độ đánh
 • Cứ việc chạy vòng vòng khi đối phương đã trúng độc
 • Kết hợp kỹ năng Hấp Tinh Yểm đốt sạch mana vô cùng khó chịu

c. Nhược điểm của Ngũ Độc Đao Pháp

 • Cần trang bị tốt để tăng Phòng thủ vật lý (>80)
 • Cần kỹ năng PK cao để rỉa máu và kết thúc đối phương
 • Đừng đánh khi đối phương chưa dính bùa

2. Cách tăng điểm tiềm năng và kỹ năng của Ngũ Độc Đao Pháp

Phân bổ điểm tiềm năng:

 • Sức Mạnh: 300
 • Sinh khí: Max Sinh Khí
 • Thân Pháp: không tăng
 • Nội công: không tăng

Do cơ động về di chuyển, cũng như hưởng được 1 lượng máu từ ngựa, Ngũ Độc đao thường sẽ không dồn hết vào sinh khí như chưởng mà vẫn chừa điểm để nâng vào sức mạnh, hòng nâng thêm lực tay cho huyền âm trảm, dễ kết thúc đối thủ sau khi đã thấm độc sát.

Tuy nhiên tùy theo trường phái PK mà bạn cũng có thể dồn max vào sinh khí. Vì ngũ độc là một phái mà khi solo chỉ cần ta sống thì chắc chắn người phải chết.

Phân bổ điểm kỹ năng (theo thứ tự ưu tiên về tầm quan trọng):

 • Ngũ Độc Kỳ Kinh: 30
 • Ngũ Độc Đao Pháp: 20
 • Bách Độc Xuyên Tâm: 1
 • Vô Hình Độc: 1
 • Chu Cáp Thanh Minh: 20
 • Huyết Đao Độc Sát: 20
 • Xuyên Y Phá Giáp: 20
 • Vạn Cổ Thực Tâm: 20
 • Ngũ Độc Chưởng Pháp: 20

Tiếp tục nâng max Ngũ Độc Chưởng Pháp, vì nó cộng độc sát nội cho Vô Hình Độc cắn rất rát, tiếp theo tới max Vô Hình Độc.

1. Giới thiệu kỹ năng môn phái Ngũ Độc Bùa Chú

a. Chiêu thức Ngũ Độc Bùa Chú

 • Kỹ năng 90: Đoạn Cân Hủ Cốt
 • Kỹ năng 120: Hấp Tinh Yểm

b. Ưu điểm của Ngũ Độc Bùa Chú

 • Hỗ trợ đánh boss, công thành
 • Trang bị vũ khí của Ngũ Độc Chưởng Pháp để buff nhanh hơn
 • Rất khó chịu khi tham gia các hoạt động phe phái, tống kim

c. Nhược điểm của Ngũ Độc Bùa Chú

 • Sinh lực và kháng rất thấp
 • Hy sinh bản thân để bảo vệ đồng đội

2. Cách tăng điểm tiềm năng và kỹ năng của Ngũ Độc Bùa Chú

Phân bổ điểm tiềm năng:

 • Sinh Khí: Maxx (dồn hết vào sinh khí)
 • Nội Công: Không
 • Thân Pháp: Không
 • Sức Mạnh: Không

Đoạn Cân Hủ Cốt không lên skill bằng cách luyện tập như hai chiêu thức Âm Phong Thực Cốt và Huyền Âm Trảm mà phải tăng bằng điểm kỹ năng mình có mỗi khi lên cấp.

Tuy nhiên có 1 điểm đặc biệt là phải tăng vào 5 skill mỗi bùa chú, thì mở khóa được 1 kỹ năng Đoạn Cân Hủ Cốt (DCHC) bao gồm: Băng Lam Huyền Tinh (BLHT), Cửu Thiên Cuồng Lôi (CTCL), Xuyên Tâm Độc Thích (XTDT), Xuyên Y Phá Giáp (XYPG), Xích Diệm Thực Thiên (XDTT).

Sau đó bạn tiếp tục tăng như sau:

 • BLHT 5 6 7 8 9 10…
 • CTCL 5 6 7 8 9 10…
 • XTDT 5 6 7 8 9 10…
 • XYPG 5 6 7 8 9 10…
 • XDTT 5 6 7 8 9 10…
 • DCHC 1 2 3 4 5 6

Tiếp tục như vậy cho đến khi 5 bùa kia đều max mỗi bùa 20 point, khi đó Đoạn Cân Hủ Cốt sẽ có 16 skill, sau đó bạn cứ tiếp tục tăng cho Đoạn Cân Hủ Cốt như cách thông thường cho đến khi max ở cấp 121 (không ăn sách vở).

VI. Vị trí địa lý và NPC quan trọng của Ngũ Độc Giáo

1. Vị trí địa lý của môn phái Ngũ Độc

Xung quanh Ngũ Độc là năm ngọn Độc Phong Lĩnh, ai muốn vào đây phải qua trùng trùng thử thách.

2. NPC của môn phái Ngũ Độc

Sau đây là những NPCs quan trọng và đặc thù của Ngũ Độc:

 • NPC Dược Phẩm (Độc Tâm): Nơi cung cấp dược phẩm cho đệ tử nội môn Ngũ Độc.
 • Giáo chủ Ngũ Độc Giáo – Tổng trại Hắc Diện Lang Quân: Nhận và hoàn thành nhiệm vụ Xuất Sư Ngũ Độc. Hắc Diện Lang Quân là người lãnh đạo vô tình, lòng dạ sắt đá, chưa ai thấy hắn cười. Chỉ quan tâm nghiên cứu chế tạo các loại độc dược, muốn dùng Độc để thống trị võ lâm.
 • Kim Xà Trại Chủ – Vân Bất Tà: Nhận và hoàn thành nhiệm vụ cấp 40. Kim Xà hương chủ – Vân Bất Tà cử chỉ như nhi nữ, khi hắn nhìn xuống đất cười là đến lúc phải giết người, thiên hạ chỉ có một thú vui là thấy người khác đau đớn vì trúng độc.
 • Mặc Thù Trại Chủ – Tang Chu: Nhận và Hoàn thành nhiệm vụ Ngũ Độc cấp 10. Mặc Thù Trại Chủ có nhiệm vụ quan trọng khác.
 • Ngân Thiềm Trại Chủ – Bạch Doanh Doanh: Nhận và Hoàn thành nhiệm vụ Ngũ Độc cấp 40. Ngân Thiềm hương chủ – Bạch Doanh Doanh mặt như hoa đào, tâm như rắn rết, khuôn mặt lúc nào cũng nở một nụ cười lẳng lơ, nhưng ra tay rất độc ác.

VII. Tổng hợp bãi luyện công nhanh cho Ngũ Độc

 • LV 01 – 10: Khu vực Tân thủ thôn
 • LV 10 – 20: Các địa điểm sau Võ Đang Phái, Tương Dương, Hoa Sơn, Thành Đô
 • LV 20 – 30: Kiếm Các Tây Bắc, Tần Lăng
 • LV 30 – 40: Bạch Vân Động
 • LV 40 – 50: Điểm Thương Động tầng 1 và 3
 • LV 50 – 60: Mê Cung Hưởng Thủy Động, Địa Đạo Ác Bá Gia, Thiên Tầm Tháp
 • LV 60 – 70: Lăng Tầng Thủy Hoàng tầng 2, Sơn Bảo Động, Trúc Tơ Động tầng 1
 • LV 70 – 80: Lâm Du Quan, Trúc Tơ Động tầng 2, Trường Giang Nguyên Đầu
 • LV 80 – 90: Mê Cung Vũ Lăng động, Trường Bạch Sơn, Sa Mạc Địa Biểu
 • LV 90 – 99: Sa Mạc Sơn Động tầng 1, 2 và 3, Trường Bạch Sơn Bắc và Nam, Tuyết Báo Động tầng 8.

Related Posts

Gangstar Rio: City of Saints Mod APK 1.2.2b (Vô hạn tiền)

Gangstar Rio: City of Saints Mod APK – Hành động đỉnh cao với vô hạn tiền

Bạn là fan của dòng game GTA nhưng muốn trải nghiệm điều gì đó mới mẻ? Hãy thử Gangstar Rio: City of Saints Mod! Đây là trò…

Harry Potter: Hogwarts Mystery v5.9.2 MOD APK (Mega Menu, Unlimited Energy)

Harry Potter: Hogwarts Mystery – Bí ẩn và Phép Thuật tại Trường Học Ma Thuật

Harry Potter: Hogwarts Mystery là một trò chơi hoàn toàn dựa trên chi tiết và sự kiện đã xuất hiện trong tiểu thuyết hoặc bộ phim truyền…

thumbnail

Game Đế Chế AOE 1 + 4k Việt Hóa | Trở về tuổi thơ

Contents1 Giới thiệu2 Đế chế 13 Đế chế 4K4 Hướng dẫn cài đặt4.1 Bản gốc4.2 Bản Remake 4K Giới thiệu Đế Chế 1, hay còn được biết…

thumbnail

Hướng dẫn đăng ký tài khoản và nhận tân thủ game Quyền Vương 98 bản Đài

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách đăng ký tài khoản và nhận quà tân thủ trong game Quyền Vương 98 bản Đài. Hãy lắng nghe…

Summoner’s Greed Mod APK 1.55.5 (Menu, Vô Hạn Tiền, Mua sắm)

Summoner’s Greed Mod – Trò chơi chiến lược hấp dẫn với lối chơi bảo vệ thành

Chiến đấu với đội quân nhà vua để bảo vệ kho báu trong Summoner’s Greed ModCó thể bạn quan tâm Last Day on Earth: Survival MOD APK…

Tải Mobile Legends MOD (Menu, Vàng và Kim Cương) 21.8.79.9552 APK

Tải Mobile Legends MOD (Menu, Vàng và Kim Cương) 21.8.79.9552 APK – Trải nghiệm siêu phẩm MOBA mới

Mobile Legends: Bang Bang – Một trò chơi MOBA 5v5 đầy mới mẻ và hấp dẫn. Hãy tham gia ngay để trải nghiệm những trận chiến hấp…