Thêm giác quan thứ 6 cho hệ thống mạng nhờ AI

Aruba ESP được thiết kế để tự động hóa, hợp nhất và bảo mật biên mạng - phát hiện và khắc phục các sự cố trước khi chúng ảnh hưởng đến doanh nghiệp của bạn.
Tổng quan về nền tảng Aruba ESP
Xem video để tìm hiểu thêm

Aruba ESP: Tự động. Hợp nhất. Bảo mật.

AIOps

Tự động giám sát và sửa chữa môi trường Wi-Fi, mạng dây và SD-WAN của bạn.
Tìm hiểu thêm về Aruba AIOps
Xem video
Tổng quan giải pháp

Cơ sở hạ tầng hợp nhất

Xây dựng một hệ thống mạng hợp nhất từ không dây đến WAN, chi nhánh đến trung tâm dữ liệu, khuôn viên đến đám mây.
Tìm hiểu thêm về cơ sở hạ tầng hợp nhất
Xem video
Tổng quan giải pháp

Bảo mật Zero Trust

Sử dụng các chính sách được xây dựng dựa trên vai trò của người dùng để đạt được Zero Trust mà không làm tăng thêm sự phức tạp của mạng - bất kể người dùng kết nối ở đâu.
Tìm hiểu thêm về Aruba Zero Trust
Xem video
Tổng quan giải pháp