Dịch vụ định vị và Wi-Fi của Aruba cung cấp cho bạn mạng thông minh tích hợp để đặt sự an toàn lên hàng đầu. Giống như lập biểu đồ mật độ để bạn có thể thay đổi sơ đồ mặt bằng khi mô hình lưu lượng trở nên rủi ro. Hoặc truy tìm dấu vết để giảm thiểu tác động nếu vi rút xuất hiện ở nơi làm việc. Tất cả được thiết kế để giữ an toàn cho nhân viên và khách hàng của bạn.
Xem video ngắn về Contact Tracing Tìm hiểu thêm về Contact Tracing

Đây là cách thức hoạt động của Aruba Contact Tracing.

Các AP của Aruba thu thập dữ liệu.

Khi người dùng di chuyển qua nơi làm việc, các AP Aruba sẽ thu thập thông tin người dùng, thiết bị Wi-Fi hoặc thẻ Bluetooth.

Dữ liệu được phân tích.

Wi-Fi and Bluetooth Low Energy (BLE) location data is taken in and analyzed, then displayed in a cloud-based dashboard.

Khi ai đó bị ốm, những liên hệ này sẽ được truy tìm.

Once HR is notified that someone is sick, they can easily sort contacts by the total contact minutes with each person.

Xác định những vị trí truy tìm được.

Locations can be traced with dwell times at each AP pinpointing the exact locations for the sick person. Heat mapping can also help identify hot spots where people congregate, helping to optimize space usage and cleaning schedules.

Xem Aruba truy tìm vị trí và thông tin liên hệ như thế nào.

Xem video demo